مبحث ترس

مبحث ترس
پنج‌شنبه 12 سپتامبر 2019

4 احساس که با انسان بوجود می اید ترس -عصبانیت-شادی- و غم این 4 احساس با انسان بدنیا میاد –     و حالا  از کجا باید متوجه شد که شخسی  دچار ترس است -احساسات یا هیجانات مختلف -هاوی پیامهایی-هستند که هدفشان حفظ امنیت ورفاه و ارامش و اسایش من است و شامل موارد زیر برای احساسات رایج می باشد .بعنوان مثال کسی که میترسد -. حس وحشت .حساس بودن ..احساس در زخمت افتادن..احساس پریشانی..احساس وحشت زدگی..احساس دلواپسی ..احساس شک و تردی ..احساس موذببودن ..احساس سوئزن داشتن ..احساس بدگمانی ..هنگ کردن ..احساس شکنندگی ..احساس نگرانی  ..احساس بددلی ..اخساس اضطراب..با تکنیک ان ال پی م یتوانیم این عادتهای بد را از بین ببریم

ارسال شده در شخصیت شناسی توسط مدیریت

ارسال نظر